Algemene voorwaarden per 1 januari 2024

Betalingen

U koopt altijd een kaart die geldig is voor tien (10) lessen (uw 10-rittenkaart). Een 10-rittenkaart kost 110 euro met een geldigheidsduur van 3 maanden en 150 euro met een geldigheidsduur van 6 maanden. Studenten ontvangen 20 % korting op vertoon van een OV-kaart. Bij meerdere leden uit hetzelfde gezin ontvangt u ieder 10% korting bij aanschaf van een 10-rittenkaart.

Het lesgeld dient, voorafgaand aan de eerste les van een nieuwe 10-rittenkaart, te worden voldaan via overschrijving naar bankrekeningnummer NL87RABO0325895015 ten name van Let’s Yoga Oisterwijk. Vermeld hierbij uw naam en de lesdag.

Lestijden

U geeft zich op voor een les op een vaste dag, met een vast tijdstip. In deze les is een plekje voor u gereserveerd. Wisselen van lesdag of tijdstip is uitsluitend mogelijk na voorafgaand overleg met de docent.

Lessen kunnen maximaal tot 15.00 uur op de lesdag zelf worden afgemeld, bij het volgen van een yogales in de avond. Voor een ochtend les geldt een afmelding voor 20.00 de avond ervoor. Bij een niet tijdige afmelding wordt een les automatisch geïncasseerd van uw 10-rittenkaart.

De les gaat door bij minimaal 4 deelnemers.

Vakanties

Er zijn geen lessen tijdens de:

 • Carnavalsvakantie van 11 t/m 17 februari
 • Meivakantie 21 april t/m 27 april
 • 22 t/m 26 mei
 • Zomervakantie 12/13 juli t/m 3 augustus

Overige lessen die niet door gaan, zullen tijdig gecommuniceerd worden.

Op een nationale feestdag wordt geen les gegeven. Uiteraard worden er dan geen lessen van uw 10-rittenkaart afgeschreven.

Ziekte/afwezigheid docent

Let’s Yoga Oisterwijk behoudt zich het recht voor lessen te annuleren of voor een vervangende docent te zorgen. Bij annulering van een les wordt u zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Uiteraard wordt er dan geen les van uw 10-rittenkaart afgeschreven. Ook tijdens een lock-down staat een kaart op ´hold´ en zullen de dagen die uitvallen niet worden meegerekend voor de geldigheidsduur van een 10-rittenkaart

Beëindiging van de yogalessen

Een 10-rittenkaart vervalt automatisch drie (3) of zes (6) maanden na start van de eerste les. Restitutie van het cursusgeld is niet mogelijk, met uitzondering van langdurige ziekte (er kan gevraagd worden naar een verwijsbrief van een arts) of indien u verhuist buiten een straal van vijftien (15) kilometer van Let’s Yoga Oisterwijk.

Wanneer uw 10-rittenkaart ten einde loopt zal de yogadocent u informeren en vragen of u een nieuwe 10-rittenkaart wenst aan te schaffen.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Let’s Yoga Oisterwijk is niet aansprakelijk voor enig letsel dat u oploopt voorafgaand, tijdens, of na de deelname aan de yogalessen, of als gevolg van uw verblijf in de yogastudio. Let’s Yoga Oisterwijk is evenmin aansprakelijk voor andere schade, zoals het zoekraken van kleding of andere eigendommen.

Let’s Yoga Oisterwijk gaat er van uit dat u voldoende verzekerd bent voor letsel of andere schade. Bezoek aan de lesruimte van Let’s Yoga Oisterwijk, in welke hoedanigheid dan ook, is geheel voor eigen risico. De docent behoudt zich het recht om deelname aan de les te weigeren.

Tijdens de lessen …

 • Geeft u aan het begin van de les door aan de docent of u bepaalde fysieke klachten heeft. Hier wordt dan zoveel mogelijk rekening mee gehouden.
 • Stapt u niet de lesruimte binnen als er een les gaande is. Daarbij doet u zachtjes aan op de gang.
  Blijft u in de lesruimte. Voor en na de lessen doolt u niet door het gebouw, hoe nieuwsgierig u ook bent.
 • Zet u uw mobiele telefoon op stil. Wanneer u een dringend telefoontje verwacht geeft u dit voorafgaand aan de les door aan de docent. U verlaat in dat geval de ruimte wanneer u wordt gebeld.
 • Staat plezier voorop en heeft u respect voor uw lichaam en dat van een ander.
  Maakt u na de les uw mat schoon en neemt u een handdoek mee voor op de bolster.

Geldigheid

Let’s Yoga Oisterwijk behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen en tussentijds aan te passen. De meest recente algemene voorwaarden staan op www.letsyogaoisterwijk.nl.