Per 1 januari 2018 

Betalingen

U koopt altijd een kaart die geldig is voor tien (10) lessen (uw 10-rittenkaart). Een 10-rittenkaart kost 100 euro. Bij de start van iedere nieuwe periode ontvangt u een bericht van Let’s Yoga Oisterwijk met het verzoek de betaling te voldoen.

Het lesgeld dient, voorafgaand aan de eerste les van een nieuwe 10-rittenkaart, te worden voldaan via overschrijving naar bankrekeningnummer NL87RABO0325895015 ten name van Let’s Yoga Oisterwijk. Vermeld hierbij uw naam en de lesdag.

Lestijden

U geeft zich op voor een les op een vaste dag, met een vast tijdstip. In deze les is een plekje voor u gereserveerd. Wisselen van lesdag of tijdstip is uitsluitend mogelijk na voorafgaand overleg met de docent.

Lessen kunnen maximaal tot twee uur van tevoren worden afgemeld. Bij een niet tijdige afmelding wordt een les geïncasseerd van uw 10-rittenkaart.

Vakanties

In week 10, 19, 20, 37 van 2018 wordt er geen les gegeven. Indien een lesdag op een nationale feestdag valt zal deze les ook komen te vervallen. Uiteraard worden er dan geen lessen van uw 10-rittenkaart afgeschreven.

Ziekte/afwezigheid docent

Let’s Yoga Oisterwijk behoudt zich het recht voor lessen te annuleren of voor een vervangende docent te zorgen. Bij annulering van een les wordt u zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Uiteraard wordt er dan geen les van uw 10-rittenkaart afgeschreven.

Beëindiging van de yogalessen

Een 10-rittenkaart vervalt automatisch drie (3) maanden na start van de eerste les. Restitutie van het cursusgeld is niet mogelijk, met uitzondering van langdurige ziekte (er kan gevraagd worden naar een verwijsbrief van een arts) of indien u verhuist buiten een straal van vijftien (15) kilometer van Let’s Yoga Oisterwijk.

Wanneer uw 10-rittenkaart ten einde loopt zal de yogadocent u informeren en vragen of u een nieuwe 10-rittenkaart wenst aan te schaffen.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Let’s Yoga Oisterwijk is niet aansprakelijk voor enig letsel dat u oploopt voorafgaand, tijdens, na of als gevolg van het verblijf in de yogastudio en/of de deelname aan de yogalessen. Let’s Yoga Oisterwijk is evenmin aansprakelijk voor andere schade, zoals het zoekraken van kleding of andere eigendommen.

Let’s Yoga Oisterwijk gaat er van uit dat u voldoende verzekerd bent voor letsel of andere schade. Bezoek aan de lesruimte van Let’s Yoga Oisterwijk, in welke hoedanigheid dan ook, is geheel voor eigen risico. De docent behoudt zich het recht om deelname aan de les te weigeren.

Tijdens de lessen…
  • Wordt er niet gegeten.
  • Geeft u aan het begin van de les door aan de docent of u bepaalde fysieke klachten heeft. Hier wordt dan zoveel mogelijk rekening mee gehouden.
  • Stapt u niet de lesruimte binnen als er een les gaande is. Daarbij doet u zachtjes aan op de gang.
  • Blijft u in de lesruimte. Voor en na de lessen doolt u niet door het gebouw, hoe nieuwsgierig u ook bent.
  • Zet u uw mobiele telefoon op stil. Wel zo rustig! Wanneer u een dringend telefoontje verwacht geeft u dit voorafgaand aan de les door aan de docent. U verlaat in dat geval de ruimte wanneer u wordt gebeld.
  • Staat plezier voorop en hebben wij respect voor ons lichaam en dat van een ander.

 

Geldigheid

Let’s Yoga Oisterwijk behoudt zich het recht op de algemene voorwaarden te wijzigen en tussentijds aan te passen. De meest recente algemene voorwaarden staan op www.letsyogaoisterwijk.nl.